top of page

- Faculty -

Dr. Abhijeet Salunke
Dr. Amit Joshi
Dr. Amita Mahajan
Dr. Arun Chandrasekharan
Dr. Asha Kapadia
Dr. Ashish Singh
Dr. Bharat Rekhi
Dr. Gagan Prakash
Dr. Garvit Chitkara
Dr. Hemant Malhotra
Dr. Janice Tsang
Dr. Jyoti Bajpai
Dr. Manish Agarwal
Dr. Manju Sengar
Dr. Maya Prasad

Dr. Mrinal Gounder
Dr. Narendra Shetty
Dr. Nehal Khanna
Dr. Niloufer Khan
Dr. Prabhat Bhargava
Dr. Pradeep Ventarapathy
Dr. Prakash Chitalkar
Dr. Prakash Nayak
Dr. Priya Iyer
Dr. Puneet R Arora
Dr. Purna Kurkure
Dr. Purvish Parikh
Dr. Rajesh Patidar
Dr. Rajiv Sarin
Dr. Rakesh Jalali

Dr. Rima Pathak
Dr. Sameer Rastogi
Dr. Sandeep Kumar
Dr. Savita Goswami
Dr. Shekhar Jha
Dr. Shripad Banavali
Dr. Shylasree TS
Dr. Sudeep Gupta
Dr. Tabassum Wadasadawala
Dr. Vandana Dhamankar
Dr. Vandana Gupta
Dr. Venkatraman Radhakrishnan
Dr. Viswatej 
Dr. Yap Yoon Sim

Screen Shot 2020-09-22 at 12.46.10 PM.pn

ASIAN CARDIO ONCOLOGY SOCIETY

bottom of page